Definitie Natuurgeneeskunde

De natuurgeneeskunde, ook wel naturopathie genoemd, is een unieke geneeswijze die enerzijds steunt op een lange Hippocratische-Galenische traditie van 2.500 jaar en anderzijds op modern wetenschappelijk onderzoek. Natuurgeneeskunde is een geneeswijze die vertrekt vanuit het standpunt dat de mens, ondanks zijn morfologische, culturele en intellectuele evolutie, een natuurlijk wezen is gebleven dat geheel afhankelijk is van intrinsieke factoren die deel uit maken van het menselijke leven. Ziekte wordt gezien als een verstoring of een disharmonie van het lichaam met zijn directe omgeving door het niet respecteren van de natuurwetten en/of door verstoring van zijn psychische en emotionele levensaspect.

Zelfgenezend vermogen

Ieder levend wezen- mens, dier of plant bezit een zelfgenezend vermogen, d.w.z. een mechanisme dat bij iedere ziekte in actie treedt om deze te overwinnen. Het zelfgenezend vermogen wordt binnen de natuurgeneeswijze gestimuleerd, op een natuurlijke wijze door middel van natuurlijke middelen.

Behandel de zieke en niet de ziekte

In de natuurgeneeskunde behandelt men de zieke en niet de ziekte. Dit is het fundamentele onderscheid met de klassieke geneeskunde. Er wordt voornamelijk oorzakelijk gewerkt. Voeding, leefwijze en leefomstandigheden spelen daarbij een hele belangrijke rol in een genezingsproces.

Lichaam en geest zijn één

De natuurgeneeskunde gaat uit van een holistisch mensbeeld. Dat wil zeggen dat de mens als een geheel wordt gezien waarin aandacht voor het lichamelijke en het geestelijke en de samenhang tussen deze twee. Lichaam en geest zijn een; Van verdriet kan men ziek worden, maar van een ziekte kan men ook verdrietig zijn!

Maak van uw voedsel uw medicijn

Maak van uw voedsel uw medicijn. Dit basisprincipe berust op twee uitspraken van Hippocrates; Maak van uw voedsel uw medicijn en Maak van uw voedsel uw drank en van uw drank uw voedsel. Met deze uitspraak toont aan dat binnen de natuurgeneeskunde voeding centraal staal.

Duurzaam, zonder vervelende bijwerkingen

Natuurgeneeskunde is een duurzaam en werkt zonder vervelende bijwerkingen. Het is daarom een geneeswijze die past in deze tijd en die bijzonder goed werkt voor jong en oud.

Natuurgeneeskunde is geen vervanging voor de reguliere geneeskunde of behandeling van een arts, noch wordt een medische diagnose gesteld. Het is een complementaire geneeskunde, dit wil zeggen dat natuurgeneeskunde een globale aanvulling en ondersteuning is op de klassieke geneeskunde. Er wordt altijd rekening gehouden met de medische gegevens waarover de cliënt beschikt of die hij/zij via de huisarts op aanvraag kan verkrijgen.

×

Hallo!

Wilt u contact met mij als therapeut? Klik op mijn naam om te chatten via WhatsApp of stuur mij een e-mail via info@naturalbodyhealth.nl

× Contact met therapeut