Behandelingen

 

Praktijk Kapelle:

Goudreinettestraat 1
4421 LA Kapelle

Praktijk Gilze-Rijen

Ericssonstraat 2
5121 ML Rijen

 

Mijn werkdagen:

Maandag: 8:00 tot 12:00
Maandag: 13.00 tot 20:00 (Gilze-Rijen)
Dinsdag: 9:00 tot 21:00
Woensdag avond: 19:30 tot 23:00
Donderdag: 8:00 tot 18:00

Klachtenregeling

Klacht- en Tuchtrecht

Als betrokken therapeut doe ik er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Dan hoor ik dit graag van u, zodat we het samen kunnen bespreken. Een goed gesprek kan veel oplossen.
Mochten we er toch niet uitkomen, dan gelden de bepalingen, beroepscode en klachtenregeling van de VBAG en de RBCZ/TCZ.
 

Voelt u zich niet in staat om de klacht met mij te bespreken? Dan kunt u de klachtenfunctionaris benaderen via de VBAG, https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

eventueel gevolgd door de (onafhankelijke) Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen.
RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
Als therapeut sta ik ingeschreven in het RBCZ-register, als Registertherapeut BCZ® en ben ik onderhevig aan het TCZ-tuchtrecht. www.rbcz.nu

 

Praktijk Kapelle

Praktijk Gilze-Rijen

Klachten procedure Natural Body Health Educations

Wanneer u een dienst afneemt bij Natural Body Health Educations kan het onverhoopt voorkomen dat er iets voor u niet naar tevredenheid of naar wens is (geweest). Wanneer dat het geval is gaan wij graag met u in gesprek om ervoor te zorgen dat hier een gepaste oplossing voor komt. Het gesprek zal dan plaats vinden met de Office Manager die op dat moment werkzaam voor ons opleidingsinstituut. Mocht de aard van de ontevredenheid te maken hebben met deze persoon dat zal uw klacht worden doorgezet naar onze directie.

In dit document wordt in het kort onze klachtenprocedure weergegeven en ook de bijbehorende reactietermijnen van ons als organisatie

Voorafgaand aan uw klacht?

In eerste instantie vragen we u om direct in gesprek te gaan met de betrokken waarover u niet tevreden bent. Hou daarbij rekening met onderstaande zaken.

 • Ga zo snel mogelijk met de betrokkenen in gesprek.
 • Schrijf de te bespreken punten voor u zelf op.
 • Geef de ruimte om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 • Behandel elkaar met respect.

U komt er niet uit? Wat nu?

Als u er niet uitkomt met de betrokkenen of wanneer u niet in gesprek wilt gaan met de betrokkenen kunt u een officiële klacht indienen. U dient de klacht dan schriftelijk in bij de organisatie. We adviseren daarbij om andere acties/ gesprekken stop te zetten.

Onderstaand de zaken waar u rekening mee dient te houden in uw brief wanneer u over wilt gaan tot een klacht.

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
 • De betreffende cursus(sen) die u volgt bij Natural Body Health Educations
 • De datum waarop de brief geschreven wordt
 • Een korte en duidelijke omschrijving van de klacht met daarin eventueel betrokkenen benoemd
 • Wat u van de klachtencommissie verwacht?
 • Een handtekening
 • Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop ‘Klacht’

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen zullen we binnen 2 weken een ontvangstbevestiging sturen. Binnen 4 weken na ontvangst zullen we u een inhoudelijke reactie op de klacht geven, wanneer we uw klacht als gegrond verklaren zullen we in deze reactie ook een gepaste oplossing aanbieden. Mocht de reactie op een klacht langer op zich laten wachten dan de gestelde termijnen dan ontvangt u hierover een bericht, uiterlijk 4 weken na ontvangst van uw klacht.

 

Mochten wij samen met u niet tot een oplossing komen dan verwijzen wij u door naar onze onafhankelijke derde:

Naam: WEA accountants | Dhr. J. Brasser

E-mail: jelle.Brasser@weazuidwest.nl

Telefoon: 0113 25 63 00

De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld en ten alle tijde bewaart voor een periode van 3 jaar (36 maanden)

Klachten kunt u sturen naar info@naturalbodyhealth.nl of per post naar:

 

Natural Body Health Educations

t.a.v. directie

Ericssonstraat 2

5121ML Rijen

 

×

Hallo!

Wilt u contact met mij als therapeut? Klik op mijn naam om te chatten via WhatsApp of stuur mij een e-mail via info@naturalbodyhealth.nl

× Contact met therapeut